Skip to main content

Živé chrámy, Praha (8. - 17. 7. 2011)