Skip to main content

Pro sponzory

VKH Brno, z.s. funguje už dvacet let finančně nezávisle na jakékoli instituci. Veškeré naše příjmy jsou tvořeny buď vlastními aktivitami (ples, Mecheche,…), granty (odbor kultury a odbor školství mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Ministerstvo kultury,…) a v neposlední řadě dary fyzických či právnických osob.

Obracíme se na Vás s nabídkou možností jak podpořit naše stávající i nové činnosti a umožnit tak i budoucím studentům účastnit se stejně kvalitních akcí, jako máme my teď.
 
Těmito dárci se může stát každý z Vás!
 
Darovat je možné jak jednorázově, tak pravidelně převodem na náš účet 230352087/0300, pomocí darovací platformy, kterou naleznete v levém sloupci našich webových stránek nebo osobně na studentském centrum. Jako poznámku k platbě můžete uvést svoje jméno pro případnou pozdější identifikaci. Na konci roku každému dárci vystavíme potvrzení o daru, které slouží zároveň jako podklad pro snížení daně.
 
Stejně jako peníze našemu fungování mohou pomoci i konkrétní hmotné dary nebo podpora provozu. Sponzoring je možný v oblasti provozu SC – kancelářské papíry, tonery… 
 
Neméně důležitou podporou je také podpora modlitební. Tu neváhejte poskytnout v libovolné míře!
 
Budeme moc rádi, pokud nás podpoříte!
 
V případě jakýchkoli dotazů, potřeby vystavení potvrzení o daru nebo jakýchkoli jiných věcí nás kontaktujte.
 
Stanislav Matyska, VKH Brno | Finance | finance@vkhbrno.cz
 

IČ: 60556650