Studentský Velehrad 2020

25. - 28. 09. 2020 | Velehrad

Popisek: Přejeme vám všem požehnaný letní čas, pomoc ve všech bohulibých letních aktivitách, co nejméně nehod tělesných i duchovních, mnoho zdaru v případných zbývajících zkouškách a těšíme se na viděnou v září! Váš tým VKH