Studentský Velehrad 2020

25. - 28. 09. 2020 | Velehrad

Popisek: Dne 10. června přijalo v našem kostele dvanáct mladých lidí svátost křtu (4 z nich i svátost biřmování) a osm přistoupilo poprvé k svatému přijímání. Sdílíme jejich radost a vyprošujeme jim vše potřebné pro zdárné pokračování jejich cesty do nebeského království! Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii...
Odkaz: https://photos.app.goo.gl/KZzZL4xU9dsRrfUs5