Ranní breviář
V úterý (7:00) a ve čtvrtek (7:30) začínáme na SCčku den modlitbou breviáře. Společně s celou církví se pomodlíme ranní chvály z denní modlitby církve. To nám zabere cca 20 minut a poté se společně nasnídáme. Určitě oceníme, když ke snídani přispějete nějakou buchtou.


Lectio Divina
Lectio divina čili „posvátné čtení“ je jeden ze způsobů, jak číst Písmo svaté. Jedná se o rozjímavou četbu s touhou setkat se s živým Bohem a nechat ho konkrétně promlouvat do našeho osobního života, poslouchat, co nám skrze své slovo říká.

K této formě společné modlitby jste zváni na Studentské centrum každé úterý v době 17.00-17.30 hod. Začínáme 10.10.2023 a povede je sestra Cyrila Vondráková.