POŽEHNANÉ VELIKONOCE!
 
Drazí přátelé,

spolu s celou studentskou radou bych vám rád popřál požehnané prožití těchto velikonočních svátků. Kéž nás povzbudí v tísních jakéhokoliv druhu a ujistí nás o Boží přítomnosti a lásce. Kéž posílí naši víru, naději a lásku a naši ochotu být dobrými studenty, přáteli i spolupracovníky našeho Pána.

Jako malou hudební přílohu přidávám odkazy na tři písně, které si jistě s užitkem připomenou i ti, kteří je už případně znají:

(Řadím jako první, ale může být i poslední:-).
 
Gregorio Allegri - Miserere mei, Deus
(Smiluj se nade mnou, Bože; pro hudební meditaci na Velký pátek nebo Bílou sobotu. Jedná se o zhudebněný Žalm 51. Více informací o díle samotném viz zde).
 
(Je tomu rok, co jsem tuto píseň doporučil v rámci onlinové duchovní obnovy a pro mnohé tudíž nebude nová; i tato hudba může znít "staře", ale zdání tu klame, autor ještě žije. Informace o textu této modlitby, velmi ceněné sv. Ignácem z Loyoly, zakladatelem jezuitského řádu, je i s překladem např. zde; verze s notovým záznamem je zde). 


S velikonočním pozdravem a modlitbou

o. Ladislav