Dobrý Pane

Děkujeme ti za dar rozumu, možnost svobodně studovat a studiem se přibližovat k Pravdě.
Děkujeme ti za každého člověka, který nás ve studiu podporuje, za rodiče a naše nejbližší, za přátele, za naše akademické společenství, ve kterém se můžeme rozvíjet a společně tě lépe poznávat.
Děkujeme ti, že nám posíláš kněze a zasvěcené osoby, kteří jsou tvými prostředníky a průvodci na naší cestě. Žehnej všem, kteří nám na naší cestě pomáhají.
Prosíme, obdařuj nás svou moudrostí, abychom se stali upřímnými křesťany a dokázali křesťanský postoj obhajovat ve společnosti.
Dej nám odvahu zodpovědně plnit poslání, které jsi nám svěřil, a vytrvalost k dokončení tvého díla.

Amen