Milí členové a příznivci VKH Brno,
přeji vám všem dobrý vstup do nového roku, který snad bude, jak určitě všichni doufáme, o něco zapomenutelnější, než rok 2020.:) Co se ovšem týče vnějších okolností, úplně pohodový vstup to nebude. Jsme v nejvyšším stupni protiepidemického systému, po světě se šíří nakažlivější mutace koronaviru, objevují se problémy s udržením nízké teploty při transportu vakcíny... Snad se situace zlepší v dohledné době. V našem kostele ale každopádně posuneme začátek studentských bohoslužeb po svátcích o týden, na pondělí 11. ledna. Zda už budeme na 4. stupni, je otázka, ale zkusili bychom alespoň "doutnat" i při stávajícím limitu 35 lidí pro náš kostel. Mše by byly vždy v pondělí a ve středu v 19 hod. Před každou mší je vždy od cca 18 hod. možnost svátosti smíření, ve středu je od 18 hod. i tichá adorace. Při 5. stupni by bylo nutné vytvořit online formulář pro registraci, sledujte tedy facebookovou stránku. Všem samozřejmě přeji mnoho zdaru ve zkouškovém období.
Držme si navzájem palce a za vše potřebné se i nadále modleme.
S přáním všeho dobrého
o. Ladislav

 

   P.Ladislav Nosek SJ, studentský kaplan

V první i druhé covidové vlně jste už, milí přátelé, jistě slyšeli a četli mnoho dobrých rad, jak se co nejlépe vypořádat s koronavirovými lockdowny a pololockdowny, které přinejmenším někomu nadělují více volného času. Aniž bych chtěl ubírat čas na takové bohulibé aktivity, jako je pobyt v přírodě nebo modlitba, které nedávno na stránkách VKH Brno připomněl otec biskup Tomáš Holub, mám ještě jeden návrh. Možná už s ním někdo přišel přede mnou nebo vás to už napadlo dávno, ale třeba ne.

V určitém slova smyslu nás koronavirus docela efektivně okrádá o mládí, případně střední věk. Jistě je i vám smutno, když uvážíte, kolik mu už padlo za oběť nejen lidí nebo firem, ale i akcí, na které jste se těšili a které by jistě i pěkné byly. Nebo jak moc se v posledních dvou semestrech zúžila možnost hledat případného životního partnera a následně „randit“. To vše zatím bez jasné vyhlídky do budoucna. Nicméně výpadek se dá alespoň trochu vykompenzovat tím, že znovu alespoň „virtuálně“ prožijeme ty události, které už se nám v klidnějších dobách prožít poštěstilo. Nevím, jak moc za tuto myšlenku vděčím sv. Ignáci z Loyoly, zakladateli našeho jezuitského řádu, ale faktem zůstává, že reflexe a vracení se k tomu, co bylo prožito nebo promeditováno, spojené s děkováním Bohu a probíhající při vědomí Jeho přítomnosti zde a nyní i v tom všem, je výrazným rysem ignaciánské spirituality a dobrou radou tohoto světce, jak svůj život prožít hlouběji a jak mu snadněji dát dobrý směr.

Už vícekrát jsem se zamýšlel nad poněkud smutnou skutečností: Ve svých počítačích nebo mobilech má dnes mnoho z nás „tuny“ fotografií (ano, my dříve narození fotografové ještě o něco více...). Prostě proto, že nám je digitální fotoaparáty a mobily umožňují po tunách pořizovat a že bylo co fotit. Mnoho z nich se dočká nějakého následného sdílení a prohlížení na sociálních sítích nebo při osobních setkáních, ale většina nikoliv. Někteří z nás se k zachyceným událostem vrací i při editaci snímků, ale ono jde i o vzpomínku s větším odstupem. Velmi často se stává, že fotky a videa zkrátka jen zůstanou uložené na disku, v lepším případě i zálohované někde jinde pro případ poruchy, a tím to skončí. Někdy mimoděk porovnávám současnost s dávnými dobami. Z výletu jsme sice měli jen pár papírových fotografií, ale paradoxně jsme se díky tomu vraceli k minulosti více, než nyní, kdy máme obrázků a videí ze všech větších akcí desítky nebo stovky, z těch delších někdy i tisíce, ale na jejich prohlížení už i díky tomu množství není čas (natožpak na nějaký výběr pro vytisknutí alespoň některých z nich).  A je jasné, že jejich další přibývání šance na prohlížení jen dále snižuje. Začínám velmi pochybovat, že si to vše stihnu ještě jednou prohlédnout alespoň na stará kolena.

 Nicméně právě zde může čas karantén trochu pomoci.

Ti, kdo své materiály nemají roztříděné, mají možnost vnést do své (nejen) obrazové dokumentace trochu pořádku a systému (podotýkám, že se doporučuje mít základní členění po letech a v nich adresáře s jednotlivými událostmi, plus případné speciální adresáře tematické). Především však máme příležitost si některé adresáře otevřít a příslušné zážitky si znovu oživit. Možná se zprvu trochu lekneme, jak jsme tenkrát byli neopatrní, když jsme stáli hned vedle kamaráda a neměli roušku, ale můžeme si tak alespoň připomenout, jak vypadá normální život. A protože jsme křesťané, můžeme to spojit s poděkováním za to všechno nebo s modlitbou za ty, které na fotkách uvidíme.

A samozřejmě můžeme i přímo fotit (případně natočit pár videí). Fotoaparátem nebo mobilem, to není až tak důležité, a třeba právě v té přírodě. I neradostná doba pandemie si zaslouží svou multimediální památku. Focení (a teď nemám na mysli takové to živelně-turistické) navíc vede k větší všímavosti a pozornosti vůči světu kolem nás, a to jsou dobré schopnosti. A můžeme se zároveň učit ovládnout se a udělat méně fotek, ale o to lepších. Což je vlastně dobrá strategie i ve všech ostatních oblastech.

Jeden vtip ukazuje třídu seniorů s komentářem: „Žáci prvního stupně se po ukončení nouzového stavu vracejí do škol.“ Ano, autor možná příliš podceňuje možnosti výuky distanční. Pravdou však je, že mladší po skončení nebo poražení pandemie zřejmě nebudeme. Nicméně zralejší být můžeme. Tak ať se to zrání s pomocí Boží a třeba i těch našich archivů daří!

Milí mladí, 🥰
v této nelehké době Vás chceme povzbudit k pomoci všem, kteří to potřebují. Mnohá sociální zařízení mají krizový nedostatek personálu, senioři potřebují pomoc s nákupem a děti s výukou nebo hlídáním. 🛌👩‍👧‍👦
Zde uvádíme možnosti, jak se zapojit:
📌Personál nutně potřebují v Domově pokojného stáří na Kamenné.
📌Stáhni si aplikaci MUNI POMÁHÁ, která propojuje dobrovolníky a ty, kteří pomoc potřebují. Můžeš tam najít formu pomoci, která ti bude vyhovovat.
📌Podobně také funguje web spojimese.cz
Pokud Tě zajímá víc nebo máš další tipy, jak se v této době zapojit, neváhej a ozvi se nám.
Slyšte, slyšte! Na vědomí se dává... 📣
VKH je s námi i po čas nouzového stavu 🤩 Od zítřka budeme spojení NEJEN modlitbou!
Kde se spolu budeme potkávat? 😇
‼️ PONDĚLKY budou zasvěcené RŮŽENCI s radními a následným POKECEM, začínat budeme ve 20 hodin a setkání proběhne pravděpodobně přes zoom (více info již brzy v události)
‼️ V ÚTERÝ přejdeme na vlnu nesoucí se v duchu tradičního i netradičního kulturního vyžití, nechte se překvapit, co si na Vás vymyslíme 😁
‼️ STŘEDY Ti budeme nabízet krátká duchovní poselství a zamyšlení, ve hře je také jedna offline duchovní aktivitka, o jejímž případném konání budeš včas informován
‼️ Každý ČTVRTEK přineseme knižní tip od některého z našich radních a také stále budeme pokračovat v projektu MŮJ SENIOR, kam máš také možnost se zapojit
‼️ V NEDĚLI budou pravidelně zveřejňovány VKH VÝZVY 🤩 Co to bude, se nech zatím překvapit, ale máš se na co těšit, dokonce můžeš vyhrát zajímavé ceny 🍺
 
Detailní informace sleduj na Facebooku VKH Brno.
 
Takže... TĚŠÍME SEEEE! 🥰😜😊
Vážení přátelé a příznivci VKH,
když jsem na první zářijové studentské bohoslužbě 21.9. říkal, že doufám, že to není zároveň i poslední studentská bohoslužba zimního semestru, sám jsem to považoval spíše za žert. Jak vidno, žertovat v tomto směru nebylo moc na místě. Poslední bohoslužba to sice opravdu nebyla, od té doby se ještě uskutečnila slavná oficiální "zahajovačka" na Starém Brně, nicméně další osud je nejistý. Jisté je, že studentské bohoslužby se nebudou konat minimálně další dva týdny, maximální povolený počet deseti lidí by nestačil ani na studentskou radu. Zachovejte nám i nadále přízeň, doufáme, že vládní opatření přinesou kýžený efekt a že se co nejdříve opět uvidíme. Za to se i nadále modleme. Potvrzení obnovení bohoslužeb najdete na FB a webu VKH. Přejeme vám všem i vašim blízkým mnoho zdraví a co nejvíce dobře využitého času!
S přáním hojnosti Božího požehnání
P. Ladislav Nosek SJ,
studentský kaplan 
 
 

Milí přátelé, v rámci promyšlených taktických ústupů v bitvě s koronavirovou hrozbou se poněkud poupravují některá naše pozvání. S lítostí musíme hned na začátku upravit pozvání na velkou zahajovací mši akademického roku, která bývá vždy první úterý v říjnu, letos tedy 6. 10. v 19 hodin, netradičně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Vzhledem k omezenému počtu účastníků bohoslužeb bylo pozvání zúženo na letošní a loňské členy rady VKH Brno, případné hosty z rad sesterských buněk VKH v jiných městech, několik hostů z řad pedagogů a pak ty, kteří tento rok v Brně studovat začínají. Na ně připadne nadpoloviční počet míst, přihlašování bude možné na Facebooku VKH Brno. Zdá se, že jedno místo vyjde i na otce biskupa Pavla Konzbula.:) Vám ostatním se omlouváme a věříme, že s námi budete spojeni alespoň distančně – v modlitbě soukromé či v (nepříliš velkém) kruhu přátel nebo na jiné úterní mši v Brně. Do modlitby prosím samozřejmě zahrňme kromě díků za mnohá přijatá dobrodiní i prosby za co nejrychlejší a nejefektivnější zvládnutí současné všezasahující koronapandemie a jejích důsledků, za to, abychom v letošním akademickém roce mohli co nejvíce rozvinout i prezenční aktivity VKH, za všechny, kteří zemřeli „s“ koronavirem i „na“ něj, za nemocné, za zdravotníky i za ty, kteří boj proti této zákeřné potvůrce řídí z pozic politických, za co nejúplnější výuku na všech stupních škol, za učitele, za všechny, na které dopadly a dopadnou ekonomické škody nejvíce, za ty, kdo jsou nyní ještě osamělejší a izolovanější, než dříve. Nemenší modlitební pozornost si pak zaslouží i mír ve světě, situace v USA zvláště v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami a povolebním napětím, i změna klimatu, naše povolební politická scéna a další aktuální věci. Budeme doufat a těšit se, že okolnosti vám co nejdříve umožní plnohodnotné prezenční studium a nám všem co nejčastější setkávání se ve společenství VKH nejen online, ale i onlive

P. Ladislav Nosek SJ,
studentský kaplan

Přinášíme přehled posledních studentských mší svatých u jezuitů v tomto akademickém roce. Poslední středeční večerní studentská mše proběhne 22. května. Poslední snídaňová mše se uskuteční ve středu 12. června. Pondělní studentské mše se konají do 17. června.

S radostí oznamujeme, že do rady VKH Brno pro akademický rok 2019/2020 byli dne 13.5.2019 zvoleni Ludmila Cinerová, Petra Doležalová, Michal Franek, Veronika Fráňová, Eva Grebíková, Anežka Hlávková, Lucie Lovecká, Veronika Odlasová, Jan Picmaus, Ondřej Sojka, Václav Šimon, Ondřej Škvařil a Jan Trpák.

Na webu si můžete přečíst medailonky nových radních.

Do kontrolní komise pro akademický rok 2019/2020 byli zvoleni Hana Hellingerová, Tomáš Heger, Lucie Kleinová, Martin Král, Marie Stejskalová, Pavel Vecheta, Adriana Vystrčilová a Vojtěch Wawreczka.

Milovníci deskových her pozor! Každou středu po studentské mši svaté můžete navštívit hernu deskových her na SC . Pořídili jsme spoustu nových deskovek , které čekají na to, až si je někdo zahraje ! Přijďte se odreagovat , pobavit se a poznat nové kamarády :-) Začínáme ve středu 8. května cca ve 20:15 na SC.

V pondělí 6. května, v rámci týdne modliteb za duchovní povolání, bude studentskou mši svatou v 19. hod. celebrovat brněnský biskup Msgr. Vojtěch Cikrle.