Studentský Velehrad 2020

25. - 28. 09. 2020 | Velehrad

Křest a první svaté přijímání

Spolu s rychlejším odezníváním koronavirové epidemie a obnovením společenských akcí až do počtu sta lidí se opět mírně změnily některé naše alternativní plány. Biřmování zůstává odloženo na říjen, nicméně křty a svátost Eucharistie v rámci našeho společenství budou uděleny - pokud situace dovolí - na večerní středeční mši svaté ještě v tomto akademickém roce, 10. června v 19 hod. v našem jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Prosíme o modlitbu za všechny čekatele. Jak srdečně zvát k účasti vás ostatní, je delikátní otázka, nicméně pokud vás do kostela pustí, budete vítáni.

OBNOVENÍ STUDENTSKÝCH BOHOSLUŽEB

Milí přátelé, s potěšením informuji o uvolnění protiepidemických opatření i v rámci brněnského VKH. Opět zveme na studentské bohoslužby, jejichž obnovení už limity od 11. května smysluplně umožňují.

Více...

modlitba za ukončení epidemie

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Více...