Studentský Velehrad 2020

07. - 10. 05. 2020 | Velehrad

Duchovní obnova s VKH

Milí přátelé, vycházíme vstříc současné zvýšené poptávce po duchovních podnětech online a dáváme k dispozici příspěvky, které jsou součástí emailové postní duchovní obnovy organizované pondělní Jezuitskou scholou, původně pro vnitřní potřebu. Série začíná posledním tematickým celkem, který běží od pátku 13. března 2020. Věříme, že podněty oživí nejen webové stránky a facebook VKH Brno.

Více...

Modlitba za SV

Prosíme o modlitbu za uskutečnění Studentského Velehradu.

modlitba za ukončení epidemie

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Více...

Preventivní opatření

Do ODVOLÁNÍ se RUŠÍ všechny studentské mše a akce VKH Brno. Online mše můžete sledovat na odkazu pod textem. Rovněž zůstane zavřeno Studentské centrum. Za brzký návrat k normálu, za oběti, nemocné, zdravotníky, politiky a za co nejmenší negativní dopady krize se prosím nezapomeňme každý den modlit.

Více...

Magis 2020

Byla spuštěna registrace na prázdninovou akci MAGIS Europe 2020 organizovanou jezuitským řádem ve dnech 1.-9. srpna, která se letos bude odehrávat v Maďarsku (zde bude i místo závěrečného setkání: Miškolc), na Slovensku, v Rakousku a Rumunsku. Zájemci ať se také elektronicky nebo osobně spojí se studentským kaplanem Ladislavem Noskem SJ, , 605 059 375. Vřele doporučujeme a těšíme se na shledanou! Více informací v odkazu pod textem.

Více...