Skip to content

Ministranti

Všechny, kteří by se chtěli zapojit aktivní formou do slavení liturgie, zveme k možnosti služby v ministrantských řadách. Zváni jsou všichni, tato služba nemusí čistě zahrnout jen pánské osazenstvo. Předcházející zkušenosti jsou výhodou, nikoli však nutností. Během pár prvních mší plynule vklouznete do toho, co tato služba aktivně obnáší. Postačí dorazit zhruba 15-20 min do sakristie kostela a zbytek se dále dozvíte. A pamatujte na slova papeže Františka: Opravdová moc je služba. Těšíme se na Vás
 
Kontakt na bližší informace: