Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) nabízí prostor pro duchovní rozvoj a prohloubení osobního vztahu k Bohu, je to v podstatě taky jeho cílem.

Během celého akademického roku se studenti setkávají při bohoslužbách. Ty se konají v pondělí a ve středu v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, „u jezuitů“. Obě jsou doprovázeny studentskými scholami, kontakt na vedoucí je na záložce „Kontakt„.

Ve středu v 7:30 je ještě ranní mše svatá. Po ní následuje společná snídaně na Studentském centru (SC, Kozí 8). Před pondělní mší se v mezidobí modlí růženec, ve středu je zase možnost adorace. V pondělí i ve středu je možné vykonat svátost smíření, zpovídat se začíná asi hodinu přede mší. V adventní době se určitě vyplatí přivstat a přijít na roráty, které bývají vždy ve středu v 6 hodin, a potom se opět scházíme na SC ke snídani. O postu bývá před každou pondělní mší křížová cesta.

Během celého akademického roku také probíhají přípravy na svátosti – křest, eucharistii, biřmování a manželství. Přihlašování začíná obvykle začátkem podzimního semestru. V případě potřeby svátosti smíření či duchovního rozhovoru se nebojte obrátit na kněze a řeholnice při VKH. Kontakt na ně naleznete tady. V průběhu doby adventní a postní Vám naši kněží a řeholní sestry také nabízí možnost individuálního doprovázení v modlitbě.

Během roku nás čekají dvě víkendové duchovní obnovy: adventní a postní. Ty jsou především prostorem k zamyšlení, ztišení, naslouchání Bohu a načerpání nových nejen duchovních sil. První, adventní, proběhne v prosinci. Společně se také vydáváme na poutě. První z nich je noční růžencová pouť na podzim, následuje adventní noční pouť, kdy se připravujeme na Vánoce, a před Velikonocemi jdeme noční křížovou cestu.

Všichni jste velmi zváni na tato duchovní setkání a případné dotazy Vám rádi zodpovíme na . Pište také, pokud máte chuť zapojit se do organizace duchovních akcí.

Kateřina Odvodyová