Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) nabízí prostor pro duchovní růst a prohloubení osobního vztahu k Bohu.  

Hlavním setkáním týdne je pondělní studentská mše v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, „u jezuitů“. Všichni jsou zváni k zapojení do liturgie různými způsoby, ať už jako ministranti či hudebníci ve schole, ale také ke čtení Božího slova či přinášení obětních darů (můžete se zapsat zde). Před pondělní studentskou mší je také prostor pro svátost smíření a modlitbu růžence, v době postní bývá křížová cesta. Po studentské mši většinou následuje další program na SC i jinde, pro bližší informace sledujte aktuální ohlášky.

Máte-li pocit, že se na velké pondělní mši poněkud ztrácíte v davu, určitě jste zváni do komornější atmosféry středeční ranní mše v kostele v 7.30 a modliteb breviáře v úterý v 7 a ve čtvrtek v 7.30 na Studentském centru na Kozí 8. Následuje po nich společná snídaně. Odměnou za brzké vstávání vám tak bude nejen duchovní povzbuzení, ale také dobrá společnost v rodinné atmosféře SCčka. V adventní době se určitě vyplatí přivstat a přijít na roráty, které bývají vždy ve středu v 6 hodin. 

Novinkou letošního semestru je modlitba Lectio Divina, která bude na SC probíhat každé úterý od 17 hodin. Také se nám nově otevírá ve středeční večer prostor k nejrůznějším duchovním akcím. Každou poslední středu v měsíci nás čeká rozjímavá modlitba se Zpěvy z Taizé a druhou středu se můžete připojit k Chválám doprovázeným středeční scholou. Nepravidelně budou  probíhat přednášky se zajímavými hosty. Všechny akce se budou konat v 19 hodin - pro bližší informace sledujte ohlášky a naše sociální sítě.

Ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru můžete přistoupit zcela spontánně každou středu od 17 do 19 na SC, nebo v pondělí půl hodiny přede mší, kde vám bude k dispozici náš studentský kaplan o. Petr Hruška SJ. Také se nebojte obrátit na kněze a řeholnice při VKH. Kontakt na ně naleznete v záložce “kontakty”.

Během celého akademického roku také probíhají přípravy na svátosti – křest, přijetí eucharistie, biřmování. Přihlašování začíná obvykle začátkem podzimního semestru. V průběhu doby adventní a postní Vám naši kněží a řeholní sestry nabízí možnost individuálního doprovázení v modlitbě. Během roku nás čekají dvě víkendové duchovní obnovy: adventní a postní. Ty jsou především prostorem k zamyšlení, ztišení, naslouchání Bohu a načerpání nového elánu života s Pánem. Společně se také vydáváme na poutě a před Velikonocemi chystáme noční křížovou cestu.  Všichni jste velmi zváni na jakýkoliv duchovní program a případné dotazy Vám rádi zodpovíme na duchovni@vkhbrno.cz. Pište také, pokud máte chuť zapojit se do organizace duchovních akcí či chcete sdělit jakékoliv náměty.

Štěpánka Grunová & Tomáš Laštovička