Skip to content

Podpořte nás

„Pecunia non olet.“ Tedy – peníze nesmrdí. Toto věděl již ve starověkém Římě moudrý císař Vespasianus. Jistě znáte příběh, který se k původu tohoto výroku váže. Nicméně Vespasianovi se právě díky získání potřebných financí podařilo ve své době udržet chod Římské Říše. Stejně tak i pro fungování VKH je finanční zabezpečení zásadní. Jsme sice nezisková organizace (angl. „non-profit organization“), tedy organizace, jejíž hlavním cílem není generování zisku, nýbrž především naplňování hlavního poslání spolku. Je však nesporné, že pro udržení činnosti spolku, stejně jako pro někdejší udržení Římské Říše, jsou finance důležité. Ty zajišťují jak plynulý chod Studentského centra (SC), tak dávají vzniknout všem ostatním aktivitám VKH, které pro Vás rádi pořádáme.

Fundraising je proces získávání peněz pro činnost VKH. Podáváme žádosti o dotace a oslovujeme firmy. Stejně tak, jako VKH neexistuje samo pro sebe, ale je tu především pro Vás, můžete se i Vy zapojit do získávání finančních a jiných zdrojů. Investovat do rozvoje VKH tak můžete nejen svými modlitbami, ale můžete i přiložit ruku ke společnému dílu.  Vždyť bez Vás by existence spolku postrádala smysl! Pokud máte ve svém okolí firmu, jejíž vedení by bylo ochotné VKH poskytnout finanční dar, budeme moc vděční, když se Vám to podaří zprostředkovat. A samozřejmě nezůstanete bez odměny! Jestliže VKH zprostředkujete dar od firmy, nebo sami darujete více než 1000 Kč za rok, dostanete od nás jako poděkování 2 vstupenky zdarma na náš ples VKH. Jestli byste měli jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat na finance@vkhbrno.cz.